Karantenehotell for alle som har vært på unødvendig fritidsreise

Alle som reiser til utlandet i påsken på det som defineres som en unødvendig fritidsreiser, må gjennomføre karantenen på karantenehotell når de kommer tilbake til Norge.

Publisert 15.03.2021

At man er bosatt eller har fast bopel i Norge vil dermed ikke lenger gi mulighet til å gjennomføre karantene hjemme med en gang. Man må oppholde seg på karantenehotellet til man får negativt svar på test, tatt tidligst tre dager etter ankomst. Egenandelen på karantenehotell er fortsatt på 500 kroner per natt for privatpersoner og 250 kroner for barn mellom 10 og 18 år som bor på foreldrenes rom.

Fra midnatt, natt til 29.3.2021 endres disse reglene. De som returnerer til Norge fra en unødvendig fritidsreise etter kl. 00:00 den 29.3. må være hele karantenetiden på karantenehotell. For de som returnerer før dette tidspunktet gjelder reglene pr i dag om at de må oppholde seg på karantenehotell inntil de kan dokumentere negativt testresultat ved PCR-test tatt tidligst 3 døgn etter ankomst.

Når prøvesvar kommer får ikke betydning. Det er tidspunktet for innreisen til Norge som avgjør hvilke regler de omfattes av.

Testing

Kommunen har ingen plikt til å tilby slik test og det er heller ingen rettighet å få tilbud om en slik test på dag 3. Hvor lenge man må oppholde seg på karantenehotell vil dermed kunne avhenge av kapasitetene til kommunen. Det kan bety at tiden på karantenehotellet kan bli lenger enn 3 døgn. Så snart man har teste negativt etter dag 3 så kan man reise videre til annet egnet karantenested og gjennomføre resten av karantenen der. 

Noen unntak

Arbeidsreiser defineres som nødvendige når arbeidsgiver bekrefter formålet med reise, og det vil også være unntak fra dette for sterke velferdshensyn som blant annet samvær med mindreårige barn, begravelse til nært familiemedlem og besøk til døende eller alvorlige syke i nær familie.  

Karantenetid

Dette endrer ikke på hvem som skal i karantene. Karantenen er fortsatt på ti dager og kan forkortes etter syv dager ved negativ test. Andre regler knyttet til ordningen om karantenehotell endres heller ikke.