Folkehelseinstituttet anbefaler forsterkede smitterverntiltak i helse- og omsorgstjenesten

Lilla engangshanske med teksten "Stopp Covid-19"

Nesten all koronasmitte i Norge er nå med omikronvarianten. Omikronvarianten har betydelig større spredningsevne enn deltavarianten. For å forebygge spredning av covid-19 og redusere press i helse- og omsorgstjenesten, bør derfor forsterkede smitteverntiltak innføres.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 20.01.2022

Forsterket smitteverntiltak bør iverksettes ved økt smitterisiko i samfunnet samt når det er økt press i helse- og omsorgstjenesten. For kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner er det kommunelegen som beslutter hvilke forsterkede smitteverntiltak som skal iverksettes til hvilken tid i henhold til belastning og utviklingen i kommunen.

Beredskap

Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner må ha planer for isolering av mange personer rammet av covid-19 ved institusjonene, samt ha beredskap for økt sykefravær for ansatte. Beredskapsplaner for utbrudd med SARS-CoV-2 og også for andre agens som for eksempel influensa, RS-virus og norovirus bør være oppdatert iht. dagens situasjon. Høy vaksinasjonsdekning hos ansatte og beboere samt tidlig identifisering av nye tilfeller ved bruk av testing, er viktig for å forebygge smitte og hindre alvorlig sykdom av SARS-CoV-2. Beboere og ansatte som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 skal isoleres i henhold til covid-19-forskriften §7.