Denne uka får Innlandet 200.000 selvtester

Hurtigtester for koronavirus

Kommunene får torsdag denne uka en større leveranse både av selvtester til utdeling og tester til profesjonell bruk.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 05.01.2022

Statsforvalteren samarbeider med Helsedirektoratet om fordeling av tester som leveres til våre kommuner.

Hjelper de som holder på å gå tomme

Statsforvalteren hjelper også kommunene mer akutt. Kommuner som er i ferd med å gå tomme, henvender seg til oss, og vi hjelper til med kontakt med andre kommuner som kan ha tester å bidra med.

Bygger opp lagrene

Denne uka kommer en stor leveranse til Innlandet. For å tildele tester, tar Helsedirektoratet utgangspunkt i hva slags lagerstatus kommunen har rapportert, og ser dette opp mot befolkningstallet. Testene fordeles til de kommunene som har lavest antall tester per innbygger.

Det har vært knapphet på hurtigtester på grunn av store behov for testing i hele verden. Men denne uka fikk Helsedirektoratet inn en større leveranse som ikke var planlagt, og de ekstra testene som er tildelt Innlandet er fordelt etter folketall. Etter hvert vil man få tilfredsstillende lager i alle kommunene, og Helsedirektoratet vil da også fordele etter innbyggertall.

Flere leveranser forventes

Vi forventer større leveranser i de nærmeste ukene, til vi har nådd et visst volum på lagerbeholdningen, deretter planlegger Helsedirektoratet med en jevn tilførsel av tester som tilsvarer forbruket til enhver tid.

Kontaktpersonar