215 i kritiske samfunnsfunksjoner i karantene

På fylkesmannens pressebrief i dag (17.03 kl. 13.00) kom det blant annet fram at minst 1.800 i Innlandet er i karantene. Av disse har 218 såkalte "samfunnskritiske funksjoner". Her kan du lese om flere av temaene i pressebriefen.

Publisert 17.03.2020

Temaene fylkesmann Knut Storberget tok opp på Skypemøte med pressen: omsorg for de utsatte barna og «barn og unge-telefon», informasjon til nye landsmenn, mange i karantene, trenger smittevernutstyr, «ressursbank» på trappene, situasjonen for grenseboere.

Ta vare på barna!

Fylkesmannen benyttet pressebriefen til å forsterke sin appell om å ta vare på de mest utsatte barna blant oss. Derfor tok Fylkesmannen i Innlandet før helga initiativ til at barnevernsansatte må sees på som en del av samfunnskritiske bemanning, og sikres rammer som gjør videre arbeid mulig. Vi fikk forståelse for dette. Les et innlegg om dette temaet her: https://www.fylkesmannen.no/innlandet/om-oss/vare-publikasjoner/bloggartikler/en-helt-spesiell-mandag/

Smittede i kommunene

Fylkesmannen referte også til tallene hentet inn fra kommunene (per mandag 16.mars klokka 12.00) som viser 85 smittede og 1824 personer i karantene. Av disse i karantene er 215 personer med kritiske samfunnsfunksjoner (leger, brann, redning, kriseledelse og annet helsepersonell).

Det er nå i flere kommuner vanskelig å holde oversikt over antall personer i karantene. Det hentes nå, blant annet fra medienes side, kontinuerlig inn tall fra kommunene, og derfor vil tallene kunne variere basert på når tallene er hentet inn.

Smittevernutstyr

Ingen kommuner rapporterer at de er tomme for smittevernutstyr. Utstyr vil være et kritisk punkt framover og Fylkesmannen følger dette opp kontinuerlig overfor kommunene. Det vil også være sånn at noen kommuner har mye utstyr og andre kommuner har lite utstyr, og da vil det være nødvendig å dele på utstyr. Fylkesmannen jobber nå for å koble dette sammen.

«Gladhistorien» som viser vilje til å ta vare på hverandre: En bedrift i Skjåk har tilbudt kommunen der 50 ansiktsmasker, som kommunen har tilbudt videre via Fylkesmannen. Dette er ressursbanken i praksis.

Ressursbanken

Fylkesmannen har tatt initiativ til en «ressursbank» for å sikre at ressursene finner hverandre. Fylkesmannen har så langt fått med Heimevernet (HV05), Politiet, Sivilforsvaret, NAV, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Innlandet Fylkeskommune. Kvi ommer til å ha jevnlige møter og allerede i løpet av dagen i dag (tirsdag) kommer vi til å få en første oversikt over hva som finnes av ressurser.

Det neste vi kommer til å gjøre er å koble dette mot kommunene og mellom medlemmene i Fylkesberedskapsrådet.

Barnetelefon

For å sikre barna, har Fylkesmannen i Innlandet har inngått samarbeid med kommunene om en felles Barnetelefon. Flere kommuner har en telefon i gang i Gudbrandsdalen som vi bygger på. Pr nå har vi satt i gang et samarbeid med Sør-Fron, Ringebu og Nord-Fron – der tilbyr vi at barn også i de andre kommunene i Innlandet kan benytte denne telefonen. Målgruppa er 0-18 år og telefonen er betjent fra PPT tjenesten i Midt-Gudbrandsdal. Åpningstider fra 08-18 på hverdager.

Telefonnummer 468 80 063.

Grenseproblematikk

Vi er et grensefylke, med stor trafikk på tvers av riksgrensen. Status for arbeidet her:

  • Svenskegrensa er åpen for vanlig trafikk for vare og godsleveranser
  • Pendlertrafikk skal gå som normalt (bor i Sverige og jobber i Norge eller motsatt). Men du må ta med passet for ID kontroll.
  • Personer som reiser fra Norge til Sverige må i 14 dagers hjemmekarantene ved hjemkomsten (gjelder uansett reisens varighet)
  • Fylkesmannen er ferd med å opprette kontakt med kommunene langs grensa for å kunne drøfte grensespesifikke spørsmål. Gjelder Engerdal, Trysil, Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger og Eidskog.Fylkesmannen er også i ferd med å etablere kontakt med myndighetene i Dalarne og Värmland for å kunne drøfte grensespesifikke spørsmål. Disse følger opp sine kommuner på svensk side.

Nå ut til alle

Å nå frem til alle med informasjon om smittevern og skolegang og mange andre ting er ekstra viktig nå i krisetider. Vi samarbeider nå med Innlandet fylkeskommune og ser på hvordan vi skal sikre at også de som sliter med norsk får informasjon og svar på det de lurer på.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.