1,2 millioner doser influensavaksiner til risikogrupper og helsepersonell

Kommunen må planlegge vaksinering av disse gruppene. Vaksinen blir tilgjengelig i løpet av oktober. Folkehelseinstituttet arrangerer webinar om influensavaksinasjon 9. september.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 07.09.2020

Influensavaksinasjon anbefales dem som har økt risiko for alvorlig influensainfeksjon og helsepersonell med pasientkontakt. Helsepersonell bør ta vaksinen både for å beskytte seg selv og sine pasienter mot influensa, men det vil også bidra til at helsetjenesten opprettholder god beredskap og kapasitet.

Det beste tidspunktet for vaksinasjon er i månedene oktober-november. En av vaksinene (Fluad) blir først sendt ut i slutten av november. Fluad prioriteres til sykehjemsbeboere og personer over 80 år som bor hjemme og er svært pleietrengende. 

Stor pågang for kjøp av vaksine

Det har vært stor global pågang for kjøp av vaksine i år, og det har ikke vært mulig for oss å bestille flere vaksinedoser. Det er derfor viktig at helsepersonell som forskriver og vaksinerer husker på at dosene som er kjøpt inn til influensavaksinasjonsprogrammet kun skal brukes til å vaksinere målgruppene for vaksinasjon, poengterer Siri Helene Hauge, overlege ved Folkehelseinstituttet. https://www.fhi.no/nyheter/personer-i-risikogruppene-og-helsepersonell-anbefales-den-arlige-influensav/

Vi er i en aktiv pandemisk fase i forhold til Covid-19 og skal massevaksinere, selv om vaksinen det gjelder ikke er rettet mot pandemiviruset. FHI har anbefalt at de deler av tiltaksplanen i veileder for massevaksinasjon mot pandemisk influensa som omhandler pandemisk fase (tiden før og etter at vaksine er blitt tilgjengelig) brukes som et utgangspunkt for lokal planlegging for høstens influensavaksinasjon. Kommuner og innbyggere må ta høyde for utvidete smitteverntiltak ved årets influensavaksinering. Influensavaksinering høsten 2020

Webinar 9. september

Folkehelseinstituttet arrangerer Webinar om influensavaksinasjon sesongen 2020/2021 for kommuneleger, smittevernleger og annet helsepersonell involvert i vaksinasjon onsdag 9. september kl. 09-12: https://www.fhi.no/om/kurs-og-konferanser---oversikt/webinar-om-influensavaksinasjon-sesongen-20202021/

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar