Tildeling av midler til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontorene for 2021

Statsforvalteren i Innlandet fikk i år 8.320.000 kroner til disposisjon fra Arbeids- og velferdsdirektoratet som var øremerket tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret.

Søknadsfristen var 01.02.21, og vi fikk inn 11 søknader om midler til nye prosjekter, samt 10 søknader om midler til videreføring av allerede eksisterende prosjekter.

Publisert 26.03.2021

Det er slik at vi prioriterer å bevilge midler til å videreføre de prosjektene som allerede er startet opp, for å sikre drift av prosjektene i inntil 3 år som er maksimal lengde for tilskudd.

I år kunne vi bevilge midler til 6 kommuner til oppstart av nye prosjekter. Det er mye spennende som rører seg rundt omkring i NAV-kontorene i Innlandet, og det er mange gode forslag til tiltak for utvikling. Her er det mye å lære av de prosjektene som allerede er startet opp, og vi er spent på resultater også fra de nye prosjektene.

Det planlegges en samling i en eller annen form for de kommunene som har fått tildelt prosjektmidler, noe vi vil komme tilbake til på et senere tidspunkt. For å gjøre det kjent for hele Innlandet hva slags prosjekter som får midler i år, har vi laget en kortfattet oversikt over samtlige prosjekter med tilskudd.

 

Videreføringer:

Nav Nord-Østerdal – «Utvikling av Nav Nord-Østerdal sine tjenester med særlig fokus på bistand til innvandrere innenfor EØS»

Nav Hamar – «Kvalitetskoordinator for implementering av internkontroll-arbeid i Nav Hamar»

Nav Gjøvik – «NYE VEIER» og «Boligsosial veileder»

Nav Kongsvinger – «Eie først»

Nav Trysil – «OPTIMIST – en metode for tett oppfølging av brukere som står langt unna arbeidslivet»

Nav Ringsaker – «Sjå meg der je er» og «Del din erfaring» 

Nav Lom og Sjåk – «Levele - god styring på eigen økonomi»

Nav Hadeland – «Helhetlig og arbeidsrettet oppfølging»,

Nav Vestre Toten – «Tett på»

Nav Stange – «Fra innsatt til aktiv samfunnsdeltaker»

 

Nye prosjekter:

Nav Østre Toten – «Utviklingskoordinator» og «Veien til arbeid»

Nav Løten – «Klart jeg kan»

Nav Sel – «Vi gir ungdom muligheter»

Nav Våler - "Tett på - forsterket oppfølging av de som står langt unna arbeidslivet"

Nav Eidskog – «Jobb i sikte»

 

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.