Mottakere av økonomisk stønad kan klage på utbetalingshyppighet

Utbetalingshyppighet er en del av et enkeltvedtak som kan påklages. Dette gjelder både når utbetalingshyppighet besluttes i opprinnelig vedtak om økonomisk stønad og når utbetalingshyppighet blir endret som konsekvens av brudd på vilkår.

Publisert 05.10.2021

Et vedtak om økonomisk stønad er et enkeltvedtak som blant annet inneholder informasjon om hvor mye stønad den enkelte er innvilget, hvilken periode stønaden gjelder for og om det er stilt vilkår for tildelingen. Vedtaket har også informasjon om hvor ofte stønaden skal utbetales. Alle disse delene av enkeltvedtaket kan påklages av tjenestemottaker.

 

Se forespørsel om problemstillingen fra Statsforvalteren i Vestland i lenke, svar fra Arbeids- og sosialdepartementet og svar fra Arbeids -og velferdsdirektoratet i vedlagte dokumenter.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.