Nye verktøy for arbeidet med Kvalifiseringsprogrammet lansert

k
På vei til jobb Foto: Arbeids- og velferdsdirektoretat / Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Alle i NAV med brukerkontakt vil ha nytte av verktøy for god kartlegging av brukere uavhengig av ytelse.

Publisert 22.05.2023

Flere brukere bør få tilbud om å delta i et kvalifiseringsprogram, og disse verktøyene er spesielt tilpasset arbeidet med programmet. Forskning viser at kvalifiseringsprogrammet har en positiv effekt på overgangen til arbeid.

Verktøyet er utarbeidet i samarbeid med frikjøpte veiledere fra NAV Færder, Grünerløkka, Larvik, Sortland, Narvik, Halden og Horten. Verktøyene er et resultat av uttesting i 12 NAV kontor.

Verktøyet ligger tilgjengelig på Navet for de ansatte i NAV.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar