Kvalifiseringsstønad og utdanning som del av kvalifiseringsprogram

Nav skal ikke avkorte kvalifiseringsstønad mot stipend eller lån fra Lånekassen.

 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 21.09.2022

Utdanning kan være en del av kvalifiseringsprogrammet hvis det er egnet til å styrke deltakerens muligheter for overgang til arbeid. Hovedmålet med kvalifiseringsprogrammet skal være arbeid. Programmets varighet er to år, og målet er å kvalifisere til arbeid i den perioden. Nav må gjøre en konkret og individuell vurdering av om utdanning vil øke deltakerens sjanse for arbeid.

En person som deltar i kvalifiseringsprogrammet kan få støtte fra Lånekassen samtidig som vedkommende er i programmet. Dersom personen oppfyller vilkårene for deltakelse i kvalifiseringsprogrammet, er det ikke relevant hvilke finansieringsmuligheter personen har – det gjelder blant annet ytelser fra Lånekassen.

I Prop. 12 L (2018-2019) på side 29 står det: "Det avgjørende ved innvilgelse av kvalifiseringsprogram ved behov for opplæring eller utdanning, er om søkeren er i stand til å fullføre dette uten den tette bistanden fra kommunen som kvalifiseringsprogrammet innebærer, og om vedkommendes behov kan dekkes innenfor programmet. Det er derfor ikke relevant hvilke finansieringsmuligheter søkeren har, som for eksempel Lånekassen."

Sosialtjenestelovens paragraf 38 regulerer samordninga mellom kvalifiseringsstønad og andre offentlege ytelser, og det står at «Kvalifiseringsstønaden reduseres i den utstrekning vedkommende har rett til dagpenger under arbeidsløshet, sykepenger, eller foreldrepenger.»I et brev fra Arbeids- og velferdsdirektoratet 12. juli 2018 om kvalifiseringsstønad og fosterheimsgodtgjørelse går det fram at direktoratet legger til grunn at føresegna er uttømmende når det gjelder hvilke offentlige ytelser som kan føre til at Nav skal avkorte kvalifiseringsstønaden.

Kvalifiseringsstønad er en skattbar inntekt. Det betyr at stipend fra Lånekassen kan bli omgjort til lån, eller redusert, når mottakeren har kvalifiseringsstønad. Det er nødvendig at deltakere i kvalifiseringsprogrammet som har stipend fra Lånekassen, eventuelt i samarbeid med Nav-veileder, kontakter Lånekassen for å undersøke hvilke konsekvenser kvalifiseringsstønaden vil ha for stipendet. Det er lavere inntektsgrense for trygdeordninger (gjelder også kvalifiseringsprogrammet).

Les mer om inntektsgrense på Lånekassen sine nettsider.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.