Trus- og livssynssamfunn

Oppdatert 15.05.2023

Trus- og livssynssamfunn kan krevje tilskot frå staten. Trussamfunnslova stiller krav om minst 50 tilskotsteljande medlemmer. Nye trus- og livssynssamfunn må registrere seg før dei kan få tilskot. Alle samfunna skal bruke den digitale løysinga til å sende inn søknad om registrering, krav om tilskot med meir. Fristen for å kreve tilskot er 1. mars kvart år.

Satsen som blir brukt for å berekne statstilskotet var 1 353 kroner per medlem i 2022. Satsen for 2023 er enno ikkje fastsett.

  • Statsforvaltaren i Oslo og Viken behandlar saker som gjeld samfunn i Oslo og Viken.
  • Saker som gjeld trus- og livssynssamfunn med adresse utanfor Oslo og Viken blir behandlla hos Statsforvaltaren i Agder.

Frist for å sende inn årsrapport og rekneskap er 10. april.

Sjå meir informasjon om ordninga og bruk av den digitale løysinga. 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 21.10.2020

Ny lov om tros- og livssynssamfunn

Den nye loven trer i kraft 1. januar 2021 og vil erstatte lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om tilskott til livssynssamfunn


Publisert 19.05.2020

Tros- og livssynssamfunn - Innsending av årsmelding og regnskap for 2019

Samtlige tros- og livssynssamfunn som mottar tilskudd skal sende årlige regnskap og årsmelding. Fristen var i år forlenget til 15. mai, men det kan søkes Fylkesmannen om å få ytterligere utsatt frist. 


Publisert 06.02.2020

Fristen for å søke om tilskudd til tros- og livssynssamfunn i 2020 er 1. mars

Fast frist for å kreve statlig og kommunalt tilskudd til tros- go livssynssamfunn utenom Den norske kirke er 1. mars. I år faller første mars på en søndag og kravfristen forskyves derfor til 2. mars.


Publisert 03.09.2019

Ny frist for tros- og livssynssamfunn for å sende inn korrigert oversikt i 2019

Fristen for å sende eller levere inn korrigert oversikt i 2019 forlenges til 13. september 2019, se departementets nettsider: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tilskudd-til-tros--og-livssynssamfunn-forlenget-frist-for-a-sende-inn-korrigert-oversikt-i-2019/id2666520/.


Publisert 21.08.2019

Ny frist for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn i 2019

Barne- og familiedepartementet har besluttet at tros- og livssynssamfunn som ikke har krevd tilskudd for 2019 innen fristen som var 1. mars skal få mulighet til å fremme krav om tilskudd for 2019. Ny frist er 13. september 2019.


Publisert 26.02.2019

Frist for å sette frem krav om tilskudd til tros- og livssynssamfunn er 1. mars

Søknader fra tros- og livssynssamfunn som er registrert i Hedmark og Oppland skal sendes Fylkesmannen i Innlandet. Har du spørsmål om tros- og livssynssamfunn, kan du henvende deg til Fylkesmannen i fylket der trossamfunnet er registrert.


Kontaktpersonar

Hjelp til innlogging

For å logge inn på den digitale løysinga trykker du på knappen «Digital løysing for trus- og livssynssamfunn».

Trykk deretter på knappen «Logg inn» øvst i høgre hjørne for å komme vidare til ID-porten.

Treng du ytterlegare hjelp eller har ei problemstilling du ønskjer å melde frå om?