Kongens fortjenestmedalje tildelt Dag Rune Raaberg

Foto av medalje

Medaljen ble delt ut av assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen under en tilstelning på Svullrya i Grue, mandag 9. oktober.

Publisert 09.10.2023

Statsforvalterens hilsen i forbindelse med utdelingen av Kongens fortjenstmedalje til Dag Rune Raaberg 09. oktober 2023.

Jeg har kommet hit i dag på vegne av HM Kongen, for å hedre ditt langvarige, sterke og betydelige samfunnsengasjement, på mange områder, men ikke minst arbeidet med å ta vare på – og holde levende - den skogfinske kulturen og kulturarven.

Mange bidrar i utviklingen og ivaretakelsen av små og store samfunn, men noen bidrar sterkere enn andre. Dag Rune Raaberg er en av dem. Uten av ham ville viktige deler av vår nasjonale kulturarv gått tapt – uten ham ville det norske samfunnet vært vesentlig fattigere.

For alle som har kommet hit, vil jeg nå gi et lite overblikk over din innsats:

Raaberg er en av Finnskogens største ildsjeler, med stort engasjement for idrettslag, turistforening, korps, teater og ikke minst for bevaringen av den skogfinske historien og deres kultur i Norge. Dag Rune Raabergs interesse, kunnskap, utrettelige innsats og sterke formidlingsevne om finnenes innvandring og deres kulturarv, har vært betydelig. Uten mennesker som han, ville viktige deler av denne arven og historien gått i glemmeboken. Hans store pågangsmot, og evne til å dra lasset, har sannsynligvis vært avgjørende for utviklingen av Finnskogen som en unik og sterk skogfinsk region.

Raaberg har hatt mange drømmer. En av dem er etableringen av et nytt, moderne og fullverdig skogfinsk museum. Den drømmen går nå i oppfyllelse. Når Stortinget nå skal behandle rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen, kan nye drømmer bli virkelighet.

Vi skulle ønske historien om skogfinner og andre nasjonale minoriteter i Norge var annerledes

  • At urett ikke hadde skjedd
  • At overgrep ikke hadde funnet sted
  • At lidelse var unngått

Men det får vi dessverre ikke gjort noe med.

Men fremtidens historie skal også skrives – den kan vi gjøre noe med – den skaper vi nå. La oss skrive den sammen og gjøre det til en historie om gjensidig respekt og forståelse:

  • At vi er stolte av hverandre – av hverandres kultur, språk, historie og egenart
  • At vi forstår verdien av mangfoldet
  • At vi er et mangfoldig samfunn, men at vi likevel er ett samfunn – at vi lever sammen
  • At Norge er oss – alle sammen - som Kongen sa i sin berømte en tale for noen år siden

Det er mange av oss som ser frem til Stortingets behandling av rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen. Lykke til!

Raaberg har hatt et bredt engasjement. Han var den som stiftet – og også var den første leder - av Finnskogen Turistforening og Finnskogen Friluftsråd, i dag DNT Finnskogen. Det har resultert i 2000 medlemmer og 1200 km med stier og eier av 12 koier/hytter. Jeg kommer heller ikke utenom å nevne at du var statsminister i republikk Finnskogen på nittitallet.

Men det er ikke bare på Finnskogen du har hatt en sentral rolle. Ditt internasjonale arbeid har også vært en viktig av livet ditt. Som daglig leder i Stiftelsen Finnskogen, som er en norsk-svensk stiftelse, til vennskapssamarbeidet med Mikkeli kommune i Finland og Puck kommune i Polen- hvor du blant annet engasjerte deg i arbeidet mellom skogfinner og kasjubere som urfolk i Gdansk.

I tillegg har du vært medforfatter i en rekke fagbøker – lista er lang.

Kjære Dag Rune Raaberg: Du har utført særlig fortjenstfullt arbeid gjennom lang tid, og har utvist et imponerende samfunnsengasjement. Både Finnskogen og det norske samfunnet ville vært vesentlig fattigere uten dine bidrag - og din store og sterke innsats kan tjene til inspirasjon for oss alle.

HM Kongen deler denne oppfatningen og har bestemt at du, Dag Rune Raaberg, skal tildeles Kongens Fortjenstmedalje. Vi gratulerer!

Kontaktpersonar