Digitalt møte – ny opplæringslov

Illustrasjon av tre skjermer som er i digitalt møte
Bildet er hentet fra Pixabay

Statsforvalteren inviterer skoleeiere til digitalt møte om ny opplæringslov

Publisert 13.05.2024

Statsforvalteren gjennomførte tre webinarer om ny opplæringslov i mars. I tillegg hadde Udir en samling for statsforvalterne tidligere i mai. På denne samlingen var ny opplæringslov et sentralt tema.  Som en oppfølging av disse samlingene ønsker Statsforvalteren å invitere skoleeiere til digitalt møte den 31.05.2024 kl 10.00-11.00 for å videreformidle informasjonen vi fikk, og informere om aktivitetene våre knyttet til ny opplæringslov framover.

Vi åpner også for spørsmål. Disse kan gjerne sendes inn skriftlig på forhånd til per.kristian.roko.kallager@statsforvalteren.no i løpet av 29. mai.

Presentasjonen fra møtet ligger under Dokumenter

Påmelding:

Webinaret har ingen påmelding og gjennomføres via Teams

Vi starter presis, så kom inn i Teams-rommet noen minutter før oppstart.

Klikk her for å bli med i møtet