Ny opplæringslov

Bildet er hentet fra Pixabay

Stortinget har vedtatt ny opplæringslov som trer i kraft 1. august 2024. Ny forskrift til loven har vært på høring og vil tre i kraft fra samme tidspunkt. Det er også vedtatt flere endringer i privatskoleloven.

På denne siden vil du finne informasjon om det nye regelverket.
Informasjonen på siden vil oppdateres utover våren og høsten. 
Info finnes også på Utdanningsdirektoratet sine sider: Ny opplæringslov høsten 2024 | udir.no

Har du spørsmål til det nye regelverket og opplever at spørsmålet ikke kan vente, ber vi om at henvendelsene til oss kommer skriftlig og at den går via skoleeier. 

Spørsmål om ny opplæringslov sendes til vårt postmottak: sfinpost@statsforvalteren.no
 
 

Publisert 13.05.2024

Digitalt møte – ny opplæringslov

Statsforvalteren inviterer skoleeiere til digitalt møte om ny opplæringslov


Publisert 10.05.2024

Lokale forskrifter etter ny opplæringslov

Statsforvalteren viser til e-post som er sendt til kommunene 29.09.2023 med henvisning til udir.no der oppdatert informasjon om ny opplæringslov finnes.