Standpunktkarakterer i grunnopplæringen

Bildet er hentet fra Pixabay

En standpunktkarakter skal være uttrykk for den samlede kompetansen eleven har i faget ved avslutningen av opplæringen.

Publisert 07.05.2024

Standpunktkarakter bør settes så nært opp til avslutningen av opplæringen som mulig. Dette er for å sikre best mulig vurderingsgrunnlag for elevene. Å sette standpunktkarakterer i grunnskolen skal følge forskrift til opplæringsloven kapittel 3 og forskrift til friskolelovens kapittel 3.

Les om standpunktvurdering her.

Klage på standpunktkarakter

Fastsettelsen av standpunktkarakter er et enkeltvedtak. Elever og foreldre kan klage på alle standpunktkarakterer som skal føres på vitnemålet.

Elev kan også klage dersom han eller hun ikke får standpunktkarakter i ett eller flere fag. Dersom skole ikke har satt standpunktkarakter, skal eleven ha mottatt skriftlig varsel om dette.

Klagefristen er 10 dager fra karakteren er gjort kjent for eleven. Klagen må være skriftlig og skal sendes til rektor.

Les mer om klage på standpunktkarakter og Statsforvalteren behandling av klagene.

Veiledningshefte til elever og foreldre ligger Under Lenker på denne siden.

Informasjonen om standpunktvurdering for 2024 er sendt på e-post til kommuner og friskoler i Innlandet 02.05.2024.