Nord-Fron kommune og Vinstra videregående skole har nå etablert gode rutiner for oppfølging av skolemiljøet

Nord-Fron kommune ba Fylkesmannen om å gjennomføre tilsyn etter en tragisk hendelse på Vinstra i 2018. Etter tilsynene ba fylkesmannen om bedre rutiner.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 20.02.2020

Det ble avdekket mangler ved det systematiske arbeidet som skal bidra til at skolene ivaretar elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø ved Vinstra ungdomsskole og Vinstra vidaregåande skole.

Dette er nå rettet opp og det er etablert gode rutiner for oppfølging av skolemiljøene.

Ved begge skolene ble det avdekket flere mangler, som blant annet gikk ut på at skolens ledelse  ikke sørget for at de ansatte var  godt nok kjent med de krav som ligger i Opplæringsloven kap. 9 A. Blant kravene som ligger i dette kapittelet er retten til et trygt og godt skolemiljø. Det betyr at de ansatte skal:

  • følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø
  • gripe inn om nødvendig
  • varsle rektor ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø       
  • undersøke saken

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.