Tilsyn med spesialpedagogisk hjelp og individuell tilrettelegging i barnehagene

Bilde: mostphotos.com
Bilde: mostphotos.com

Statsforvalteren har ført tilsyn med Eidskog og Åsnes kommuner. Tema har vært spesialpedagogisk hjelp og individuell tilrettelegging av barnehagetilbudet. Det er kommunenes ansvar å sikre at barna får oppfylt sine rettigheter.

Publisert 15.10.2021

Statsforvalteren har sett på pedagogisk-psykologisk tjeneste sitt arbeid med å utarbeide sakkyndige vurderinger og kommunens praktisering av regelverket om spesialpedagogisk hjelp for barn under skolealder.  Videre har individuell tilrettelegging av barnehagetilbudet for barn med nedsatt funksjonsevne vært en del av tilsynet.

I Eidskog kommune er det avdekket 14 regelverksbrudd og i Åsnes kommune er det avdekket ni brudd på regelverket.  

De to kommunene har fått vedtak med pålegg om retting av regelverksbruddene. Statsforvalteren vil følge opp at regelverksbruddene rettes opp innen de gitte fristene.

Tilsynsrapportene kan leses under Dokumenter.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.