Til barnets beste - Tydelige og varme voksne i møte med mobbing i barnehagen

Foto: Stockbilder
Foto: Stockbilder

Statsforvalteren, Utdanningsforbudet og KS inviterer barnehagemyndigheter, barnehageeiere, barnehageledere og tillitsvalgte i Innlandet til en forsknings- og erfaringsbasert samling om aktivitetsplikten i barnehage. Konferansen er utsatt til 3. mai 2022.

Publisert 10.09.2021

Samlingen er utsatt til 3. mai 2022.  Tema for samlingen vil omhandle  regelverk i barnehageloven angående barnehagemiljø og aktivitetsplikten. Det vil bli faglig innlegg med professor Ingrid Lund fra Universitet i Agder. Samlingen vil vektlegge dialog, erfaringsutveksling og drøftinger både i grupper og plenum.

Formålet med dagen:

  • Øke tryggheten i håndteringen av aktivitetsplikten
  • Legge til rette for kunnskap- og erfaringsdeling fra arbeid mot mobbing i barnehagen
  • Bidra til refleksjon over den voksnes rolle i møte med mobbing i barnehage

Deltakelse og påmelding:

Hver kommunen kan delta med inntil 5 deltakere.
Vi oppfordrer til deltakelse fra både ledelse og tillitsvalgte, på kommune og barnehagenivå. Det oppfordres til at barnehageadministrasjonen organiserer påmeldingen fra den enkelte kommune.

Ved ledige plasser kan det bli aktuelt å åpne opp for noen ytterligere deltakere, så det er greit å ha en prioritert venteliste i bakhånd.
Invitasjon ligger under dokumenter, og fullstendig program vil komme. Deltagelsen er gratis.

De som tidligere har meldt seg på til 15. november trenger ikke å melde seg på på nytt til 3. mai.