Opptak av konferanse - Evaluering av implementering av rammeplan for barnehage

Bildet er hentet fra Pixabay

8. februar 2024 inviterte Utdanningsdirektoratet til konferanse i Bergen for å markere slutten på evalueringen av implementering av rammeplan for barnehage.

Publisert 18.03.2024

Evalueringsprosjektet startet i 2018 og ble gjennomført av forskningsinstituttet NORCE. Det står i dag som et viktig og betydelig arbeid for barnehagesektoren. På konferansen ble det presentert funn fra forskerne bak sluttrapporten, så vel som andre perspektiver på tematikkene som blir omtalt der.

Under finner du opptak fra konferansens syv bolker.