Nasjonal barnehagepris for kunst og kultur

Bilde: Pixabay
Bilde: Pixabay

Jobber din barnehage godt med fagområdet kunst, kultur og kreativitet? 

Publisert 22.06.2021

Har din barnehage gjennomført et spennende prosjekt innen fagområdet kunst, kultur og kreativitet som du ønsker å dele med andre?

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen inviterer alle landets barnehager til å søke på Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur! Prisvinnerne velges ut av en jury sammensatt av fagfolk fra ulike deler av barnehagefeltet. Tre vinnere skal kåres og prisen er på 10 000 kr, som skal være øremerket videre arbeid med kunst- og kulturfaglig arbeid i barnehagen. I tillegg mottar vinnerne en skulptur utformet av Harald Bodøgaard.

Frist for å søke Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur er satt til 26.8.21

Les mer om Barnehageprisen og søknadsprosessen her 

 

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen