Fagdager om barnehagemiljø

Flere barnehender som holder sammen, med byggeklosser i bakgrunnen
Bildene er hentet fra Pixabay

Statsforvalteren arrangerer fagdager om barnehagemiljø 18. og 19. april på Lillehammer og Elverum.

Publisert 19.02.2024

I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnehagen skal jobbe for å forebygge mobbing og plaging, og skape et godt miljø der barna trives. Alle som jobber i barnehagen må hjelpe barna til å ta vare på hverandre.

Statsforvalteren i Innlandet inviterer til fagdager om godt og trygt barnehagemiljø, hvor tema blant annet vil være forebygging, tidlig innsats og inkludering i barnehagen. Vi skal også bli kjent med foreldreutvalget for barnehage (FUB).

I den første delen av fagseminaret skal Stine Vik snakke om temaet tidlig innsats og forebyggende arbeid i barnehagen. Gjennom teoretiske perspektiver og praktiske eksempler vil hun ta for seg ulike forståelser for prinsippet om tidlig innsats og forebygging, og peke på hvilke implikasjoner det kan ha for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Gjennom å vise til egen og andres forskning på feltet retter Vik et kritisk blikk på tidlig innsats som programorientert pedagogikk og løfter fram viktigheten av å lytte til barnets stemme i dette arbeidet.

I den andre delen av fagseminaret skal Anne R Amundsen ta utgangspunkt i Stine Vik sin presentasjon. Hun vil ha fokus på hverdagen i barnehagen i fht. hvilke muligheter og utfordringer som ligger i arbeidet med forebygging, tidlig innsats og inkludering. Presentasjonen baseres på erfaringer fra rollen som veileder i barnehage og belyses gjennom praktiske eksempel. 

For at flest mulige skal få mulighet til å deltatt på fagdagen vil det bli arrangert en fagdag på Lillehammer og en på Elverum. (innholdet vil være likt disse dagene)

Målgruppen er barnehageeier, barnehagelærere (styrere og pedagoger) og ansatte i PP-tjenesten som jobber ute i barnehager. Fagdagene er gratis!

Program finnes under Dokumenter.

Meld deg på ved å følge lenkene under:

18. april: Lillehammer - Høyskolen (Storhove) - Auditorie A

19. april: Elverum - Høyskolen (Terningen arena) - Auditorie 1

Du kan lese mer om hvordan dere kan jobbe for å skape et godt og inkluderende barnehagemiljø i rammeplan for barnehagen.