Skolemiljø og kommunebilder på dagsorden

Gruppe med folk

Endelig kunne barne- og ungdomspanelet samles fysisk. Tema for møtet var skolemiljø og kommunebilder.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 30.06.2022

Barne- og ungdomspanelet vil:

 • Bli hørt
 • Få mulighet å si sin mening
 • Ha sunne diskusjoner
 • Unngå kvast aldershierarki – alle er like viktige
 • At møtene kan være en lære-arena

Møtets faglige tema handlet om Statsforvalterens kommunebilder, og Mari Diesen Øvre fra Barnehage og opplæring tok en gjennomgang av informasjon og statistikk på barnehage- og skole området. Vi lager kommunebilder for administrasjon og politikerne i kommunene, blant annet for å bidra til å videreutvikle tjenestene. Vi lurte på hva panelet tenker om tematikken skolemiljø, og om det oppleves relevant og gjenkjennbart. Her følger noen viktige synspunkt:

 • Det kan være store forskjeller i kommunene – hva oppleves som relevant for den enkelte kommune? Kommunene bør spørres.
 • Det å vise til statistikk og tall kan også være bra, det at kommunen ser og vet at Statsforvalteren «følger med» gjør kanskje at kommunene tar dette mer på alvor?
 • Bra at dere ønsker å løfte skolemiljø som tema, men dette må være vanskelig å få et ordentlig godt bilde av?
 • Angående oversikt over antall pedagoger - de som ikke har utdanning, kan likevel ha god erfaring og kunnskap med barn og unge.
 • Spørsmålene i Elevundersøkelsen gir for lite info, det burde vært mye mer spisset og konkret på for eksempel «Har du opplevd å bli utestengt på sosiale medier». Å få spørsmål om man blir mobbet blir for «sterkt», dette må nyanseres.
 • Når skoler har forelesere på besøk kan det være fint at voksne også er til stede, med tanke på å få en større forståelse av sosiale medier.
 • Utestengelse på Snap og andre grupper, er en stor utfordring. Når politiet er på skolebesøk må man heller ha fokus på dette, enn bare spredning av nakenbilder.
 • Lærerne må bli bedre til å kommunisere og se problemene til elevene. Elevene ser fort om de tar problemene deres på alvor.

Vi følger opp dette møtet med et møte på teams der panelet får mulighet til å lese gjennom teksten i kommunebildet og komme med innspill.

Kontaktpersonar