Referater - tiltaksplan villrein

Oppdatert 15.06.2023

Her finner du referater fra møter i faggruppene som er etablert for arbeidet med å lage tiltaksplan for villrein i Setesdal Vesthei Ryfylke og Setesdal Austhei villreinområder.

Faggruppe Areal

31.03.2023 - Faggruppe Areal referat

19.04.2023 - Faggruppe Areal referat

Faggruppe Bestandsforvaltning

04.05.2023 - Faggruppe Bestandsforvaltning

26.05.2023 - Faggruppe Bestandsforvaltning

09.06.2023 - Faggruppe Bestandsforvaltning

Faggruppe Ferdsel

16.-17.03.2023 - Faggruppe Ferdsel referat

20.04.2023 - Faggruppe Ferdsel referat

06.06.2023 - Faggruppe ferdsel

Faggruppe vannkraft

16.03.2023 - Faggruppe Vannkraft referat

26.04.2023 - Faggruppe Vannkraft referat

10.05.2023 - Faggruppe Vannkraft referat

 

 

Kontaktpersonar