Infoskriv 13. oktober 2022

 • Digitalt skogmøte 26. oktober
 • Produksjonssvikt – 2. digitale gruppemøte 19. oktober
 • Inn på tunet-uka med aktuelle webinarer 8.–11. november
 • Kommunesamlingen – påmeldingsfrist 25. oktober
 • Filmsnutter om RMP og kulturlandskapsskjøtsel
 • Innholdsrikt kulturlandskapskurs
 • Økt satsing på miljøtiltak i jordbruket
 • Presentasjoner fra jordvernseminaret i Kristiansand

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 13.10.2022

Digitalt skogmøte 26. oktober

Vi har invitert kommunene til et uformelt skogmøte på Teams den 26. oktober kl. 13.00–14.00.

Agenda:

 • Skogeiers eget arbeid på skogkultur og veikostnader. 
 • Veibredde – maks. og min.
 • Hvilke forbedringer kan gjøres/bør gjøres i kommunenes retningslinjer og krav til tilskudd for 2023?
 • Resultatkartlegginga og foryngelseskontroll.
 • Kontovedlikehold i ØKS.
 • Kommunesamlinga.
 • Andre utfordringer i kommunene?

Kontakt Una Glende Jansen om du ikke har fått innkalling.

Produksjonssvikt – 2. digitale gruppemøte 19. oktober

Teams 19. oktober kl. 12.30–14.30.

Dere som ikke hadde anledning til å være med 30. september får her en ny mulighet for å lære om produksjonssviktsaker innen grovfôr med husdyr.

Kontakt Kjellfrid Straume om du ikke har fått innkalling.

Inn på tunet-uka med aktuelle webinarer 8.–11. november

I uke 45 kommer tilbud om webinarer om Inn på tunet innen ulike områder:

 • tirsdag 8. november – grunnskolen
 • onsdag 9. november – videregående opplæring
 • torsdag 10. november – integrering, psykisk helse og arbeidstrening
 • fredag 11. november – demensomsorgen

Lenke til artikkel med program og påmelding

Videresend gjerne lenka til andre i kommunen som arbeider innen disse feltene.

Kommunesamlingen – påmeldingsfrist 25. oktober

Husk å melde deg på til samlingen for kommunal landbruksforvaltning på Fevik 15.–16. november.

Lenke til program og påmelding

Filmsnutter om RMP og kulturlandskapsskjøtsel

Sabima og Naturvernforbundet har med støtte fra Landbruksdirektoratet laget noen fine filmsnutter om RMP og å ta vare på det artsrike kulturlandskapet. Vi får se skjøtsel av slåttemark, bratt areal, naturbeitemark og styvingstrær. Målet med filmsnuttene er å gjøre tilskuddsordningene mer kjent.

Du finner filmene om artsrikt kulturlandskap på YouTube.

Innholdsrikt kulturlandskapskurs

Ansatte i kommuner i Agder og Rogaland var samlet i Egersund 28.–29. september.

Les oppsummering fra kurset og se bilder fra befaringene.

Økt satsing på miljøtiltak i jordbruket

Landbruksdirektoratet informerer om RMP-midlene og viser statistikk over midler til ulike miljøtema fordelt på fylkene.

Les artikkelen på Landbruksdirektoratets nettsider.

Presentasjoner fra jordvernseminaret i Kristiansand

"Jordvern i det store bildet" var tittelen på seminaret i bystyresalen i Kristiansand 2. september.

Lenke til oppsummering vedlagt lysark