Nytt digitalt meldesystem for produksjonssvikt

Tørkeskadd eng i Grimstad sommaren 2018. Foto: Kjellfrid Straume / Statsforvalteren i Agder.

Jordbruksføretak kan no melda mogeleg klimaskade via Altinn.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 22.05.2023

Meldinga kjem til kommunen. Føremålet med denne meldinga i sesongen er at kommune skal få høve til å kontrollera arealet når skaden oppstår. 

Tidlegare har føretaka gitt denne meldinga til kommunen via e-post, telefon eller på annan måte. Med det nye meldesystemet blir meldinga direkte dokumentert i saksbehandlingssystemet og tilgjengeleg for saksbehandlarane både hos kommunane og statsforvaltarane. Dersom enkelte føretak framleis melder skaden på annan måte, må kommunen leggja meldinga inn i saksbehandlingssystemet.

Som tidlegare sender føretaka søknad innan 31. oktober dersom skaden fører til vesentleg produksjonssvikt. Det er 30 % eigenrisiko i ordninga.

Les meir på Landbruksdirektoratets nettsider.