Tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon – grovfôr med husdyr

Foto: Silje Lunden Gotehus, Statsforvalteren i Agder.

Det er svært tørt i deler av Agder, og det kan bli aktuelt å søke om erstatning. Vi minner om at søker skal melde fra til kommunen om avlingsskade og bør føre beitelogg.

Publisert 05.08.2022

Tilskudd ved produksjonssvikt (tidligere erstatning ved avlingssvikt) gis foretak som har svikt i avling på rot av mat- og fôrvekster i forhold til gjennomsnittsavling i vekstgruppen.

Under følger generell informasjon om ordningen. For veiledning på føring av søknadsskjema og beitelogg: Se lenkene nederst på siden!

Beregning av avlingsskaden

For foretak som produserer grovfôr til egne husdyr blir erstatningen regnet ut på grunnlag av grovfôrareal ganget med fastsatt normavling (for søkers kommune) per dekar. Det blir trukket fra 30 % egenandel og avlingen i skadeåret. Summen ganges så med gjeldende sats. Produserer søker grovfôr for salg, regnes erstatningen ut som andre salgsproduksjoner.

Egenrisiko, minsteutbetaling og toppavgrensning

  • Egenrisiko utgjør 30 % sammenlignet med gjennomsnittsproduksjonen per vekstgruppe.
  • Øvre grense er 750 000 kr per vekstgruppe (unntak i 2020 og 2021).
  • Den nedre grensen for utbetaling av erstatning er 5 000 kroner samlet utbetaling til foretaket.

Behandling av søknaden

  • Søknaden sendes til kommunen som sjekker opplysningene.
  • Det er Statsforvalteren som behandler søknaden og fatter vedtak.

Søknadsskjema, søknadsfrist og relevant regelverk

Aktuelt regelverk

Veiledere og sjekklister

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.