Nytt digitalt meldesystem for produksjonssvikt

Tørkeskadd eng i Grimstad sommaren 2018. Foto: Kjellfrid Straume / Statsforvalteren i Agder.

Jordbruksføretak kan no melda mogeleg klimaskade via Altinn.

Publisert 22.05.2023

Meldinga kjem til kommunen. Føremålet med denne meldinga i sesongen er at kommune skal få høve til å kontrollera arealet når skaden oppstår. 

Tidlegare har føretaka gitt denne meldinga til kommunen via e-post, telefon eller på annan måte. Med det nye meldesystemet blir meldinga direkte dokumentert i saksbehandlingssystemet og tilgjengeleg for saksbehandlarane både hos kommunane og statsforvaltarane. Dersom enkelte føretak framleis melder skaden på annan måte, må kommunen leggja meldinga inn i saksbehandlingssystemet.

Som tidlegare sender føretaka søknad innan 31. oktober dersom skaden fører til vesentleg produksjonssvikt. Det er 30 % eigenrisiko i ordninga.

Les meir på Landbruksdirektoratets nettsider.