Tilskuddsordninger


Publisert 30.01.2020

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Kommunene i Agder kan søke og rapportere om tilskudd - søknad skal sendes til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - søknadsfrist 01.03.20.


Publisert 22.01.2020

Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2020

Kompetanse- og innovasjonstilskuddet skal styrke kommunens evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester.


Publisert 22.01.2020

Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehovbehov

Helsedirektoratet har kunngjort tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehovbehov.


Publisert 13.01.2020

Dagny Herlofson Hansens legat 2020

Personer med fysiske handicap som er bosatt i tidligere Aust-Agder kan søke om midler fra legatet - søknadsfrist 27. februar 2020.


Publisert 08.01.2020

Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging

Søknadsfrist for ordningen er 1.mars 2020, søknaden sendes Fylkesmannen.

Kommuner og helseforetak kan søke.


Publisert 07.01.2020

Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2020

Søknadsfrist er 1. mars 2020


Publisert 16.12.2019

Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV kontoret 2020

Arbeids- og velferdsdirektoratet har lyst ut tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret for 2020.

Søknadsfrist 1. februar 2020


Publisert 21.11.2019

Ekstra utlysning - Tilskudd kommunalt rusarbeid - erfaringskompetanse i utvikling av tjenestene

Søknadfrist er 5. desember.


Publisert 21.05.2019

Tilskudd kompetanshevende tiltak rus- og psykisk helse 2019

Fylkesmannen har i oppdrag å understøtte komptansehevende tiltak på rus- og psykisk helsefeltet. I den forbindelse har vi avsatt noe midler for å bidra til lokal tjenesteutvikling.


Publisert 07.02.2019

Tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Fylkesmannen utlyser tilskuddsmidler til kommunene på Agder - søknadsfrist er 1. mars 2019.