Dagny Herlofson Hansens legat, for fysisk handicappede bosatt i kommuner i tidligere Aust-Agder fylke

Legatets administrasjon er nå overført til Arendalsadvokatene.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.01.2023

 

Midler kan kun søkes av enkeltpersoner (lag og foreninger faller utenfor legatets vedtekter).

For flere opplysninger, kontakt Arendalsadvokatene.

Les mer på Arendalsadvokatenes nettside > (lenke)