E-postmøte i rovviltnemnda region 6 - 4. - 7. mars 2022

Rovviltnemnda i region 6 vedtok kvote for kvotejakt på gaupe i møte 27.10.20 på totalt 33 dyr. Rovviltnemnda vil ta stilling til eventuell bruk av resevekvote i e-postmøte som går fra fredag 4. mars til mandag 7.mars 2022.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 04.03.2022

Rovviltnemnda i region 6 vedtok kvote for kvotejakt på gaupe i møte 27.10.20 på totalt 33 dyr.

Av Rovviltnemndas vedtak tredje punkt fremgår følgende om reservekvoten; 
«Av totalkvoten settes det av 3 gauper, hvorav 2 voksne hunndyr som reservekvote. Det skal ikke tildeles dyr av reservekvoten dersom oppdaterte bestandsvurderinger ikke tilsier det, og det skal legges særlig vekt på påviste gaupeskader på rein og påviste familiegrupper av gaupe ved eventuell tildeling. Reservekvoten kan tildeles til områder som har fylt startkvoten. Rovviltnemnda vil ta stilling til bruk av reservekvoten i begynnelsen av mars 2022».

Rovviltnemnda har besluttet at de tar stilling til bruk av reservekvote i e-postmøte som går fra 4. mars kl 15.00 til mandag 7. mars 2022 kl 22.00.

 

Neste møte i Rovviltnemnda region 6 avholdes torsdag 17. mars 2022 i Trondheim.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.