Møte i rovviltnemnda region 6 Midt-Norge 27. oktober 2023

Fredag den 27. oktober 2023 fra kl. 11:00 gjennomføres det møte i rovviltnemnda på Scandic Hell i Stjørdal.

Publisert 20.10.2023

Saksliste

 • 29/23 Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra møte i rovviltnemnda den 23. august 2023 og epostmøte 11. - 13. oktober 2023.
 • 30/23 Referat og orienteringssaker
  1. Status for kunnskapsinnhenting – droneprosjekt.
  2. Status lisensfelling 2023/2024
  3. Møtedeltagelse siden forrige møte
  4. Post til nemnda
  5. Søknader om skadefellingstillatelser
 • 31/23 Behandling av klager på vedtak om kvote for lisensfelling av ulv i region 6 2023/2024.
 • 32/23 Kvote for kvotejakt på gaupe 2024
 • 33/23 Revidering av forvaltningsplanen for rovvilt i region 6
 • 34/23 Forslag tjenestekjøp FKT/forsknings- og kunnskapsprosjekt 2024
 • 35/23 Eventuelt

Fullstendg saksliste med saksframlegg og vedlegg kan lastes ned fra venstremenyen.

Ønsker du å være tilhører?

Tilhørere/observatører kan delta fysisk på møtet eller digitalt på Teams. De som ønsker å delta fysisk må melde ifra på e-post til inga.stamnes@statsforvalteren.no innen onsdag 25. oktober 2023 kl. 11:00 for påmelding. De som ønsker å delta på Teams må melde fra innen torsdag 26. oktober 2023 kl. 14:00.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.