Digital fagfredag - Barnevernstjenestens arbeid med tilbakeføring

Dato:
20. oktober 2023 08:30 - 10:30
Stad:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Barnevernsfeltet
Påmeldingsfrist:
18. oktober 2023 23:59

Utgangspunktet når barn flyttes ut av hjemmet etter omsorgsovertakelse er at det er midlertidig. Den overordnede målsetningen er å oppnå tilbakeføring, gjenforening av barn og foreldre.

Publisert 05.10.2023

En tilbakeføring vil kunne skje etter lengre eller kortere opphold i fosterhjem eller på institusjon. Barn som har bodd utenfor hjemmet har til felles at de har opplevd brudd i sine nære omsorgsrelasjoner, og at de har erfaringer som vil kunne påvirke dem videre i livet.

Uansett hva som ligger til grunn for tilbakeføringen, så skal barnevernstjenesten legge til rette for barnets får medvirke, og også på annen måte sørge for en forsvarlig tilbakeføring til hjemmet.

Barnevernstjenestens arbeid med å sikre en god prosess ved hjemflytting har betydning for både barnet, foreldrenes og fosterfamiliens opplevelse av tilbakeføringen, og legger et grunnlag for barnet videre. Veiledning og støtte til alle involverte vil kunne øke sannsynligheten for å lykkes.

Når omsorgen for barnet tilbakeføres til foreldrene, vil dette medføre endring i barnevernstjenestens oppfølging med barnet.

Lovgrunnlaget for videre oppfølging og veiledning etter tilbakeføring er barnevernslovens §3-1, frivillig hjelpetiltak, og barnevernstjenesten vil slik være avhengig av foreldrenes samtykke.

I dette webinaret vil det bli presentert ny forskning på temaet, og hvordan man kan jobbe med tilbakeføring ved hjelp av Omsorgspakken og familieråd. Følgende poster er på programmet:

• Foreldreoppfølging og tilbakeføring v/ Ellen Syrstad, førsteamanuensis, VID
• Bruk av Omsorgspakken ved tilbakeføring v/ Kari Rakstang Betten, Fosterhjemsnettverket i Trøndelag
• Eksempler på spørsmål i tilbakeføringsprosessen som kan løses ved bruk av familieråd? v/ Familierådsteamet i Bufetat

Se opptaket av webinaret her:

Dato:
20. oktober 2023 08:30 - 10:30
Stad:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Barnevernsfeltet
Påmeldingsfrist:
18. oktober 2023 23:59