Selvbestemmelse for personer med psykisk utviklingshemming – Tvang og makt

Dato:
18. november 2021 09:00 - 15:30
Stad:
Scandic Hell
Arrangør:
Statsforvalteren
Målgruppe:
Ansatte som jobber med utviklingshemming, overordnet faglig ansvarlig, brukerkontor som fatter vedtak, brukerorganisasjoner og andre med interesse for temaet

Invitasjon til fagdag med tema selvbestemmelse for personer med utviklingshemming - tvang og makt 

18 november 2021 klokken 09.00 - 15.30 på Scandic Hell 

Påmeldingfrist 05.11.2021

Publisert 05.10.2021

Vi feirer at vi kan møtes fysisk med å samles til fagdag hvor vi setter fokus på personer med psykisk utviklingshemming. Noen utviklingshemmede har en atferd hvor kommunene må benytte tvang og makt for å beskytte de selv eller andre.Da er det særlig viktig at man er bevisst på at selvbestemmelse likevel er grunnelementet i tjenesteytingen.For å ivareta rettsikerheten når det må benyttes tvang  ønsker vi å øke kunnskapen på saksbehandling.

Om fagdagen: 

Fagdagen arrangeres den 18 november kl. 09.00 – 15.30 på Scandic Hell. Deltagelse er gratis, men de som er påmeldt og som ikke møter vil bli avkrevd et gebyr på kr. 650,- 

Fagdagen har begrenset antall og ved stor påmelding forbeholder Statsforvalteren seg å prioritere hvem som får delta. De som eventuelt ikke får plass, vil få beskjed. 

Påmeldingfrist 05.11.2021

Program:
Kl 09.00 – 09.15 Velkommen Jan Vaage Fylkeslege
Kl 09.15 – 09.45 Selvbestemmelse som forebygging for bruk av tvang og makt - Tom Tvedt Forbundsleder Norsk forbund for utviklingshemmede
Kl 09.45– 10.30 Årsaker til maktbruk overfor personer med utviklingshemming Stine Henriksen vernepleier og ph.d.-stipendiat i sosiologi Nord Universitet
Kl 10.45 – 11.00 Kan personer med utviklingshemming bidra til å utvikle kommunens tjenester - Brukerråd
Kl 11.00 – 11.30 Medforskerprosjektet - personer med utviklingshemming skal forske sammen med - og ikke på
Kl 11.30 – 12.30: Lunch
Kl 12.30 – 14.30 Saksbehandling ved bruk av tvang og makt Wenche Natland Dahlen Jurist
Kl 14.45 – 15.30 Våre holdninger og våre verdier. Hvordan påvirker de tiltakene vi tar i bruk? Henrik Syse filosof, forfatter, forsker ved Institutt for fredsforskning og professor.

 

 

Dato:
18. november 2021 09:00 - 15:30
Stad:
Scandic Hell
Arrangør:
Statsforvalteren
Målgruppe:
Ansatte som jobber med utviklingshemming, overordnet faglig ansvarlig, brukerkontor som fatter vedtak, brukerorganisasjoner og andre med interesse for temaet