Legeerklæring ved søknad om stadfestelse av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt

Det skal i legeerklæringen tas stilling til hvorvidt fullmaktsgiver ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser som omfattes av fullmakten på grunn av sinnslidelse eller alvorlig svekket helbred.

 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 29.04.2020, Sist endra 05.10.2021

Bakgrunn for vurdering av fullmaktsgiver/pasient: Fullmektigen skal jf. vergemålsloven § 84 ved søknad om stadfestelse av fremtidsfullmaktens ikrafttredelse legge frem legeerklæring om fullmaktsgiverens aktuelle helsetilstand, dvs. en legeerklæring som angir om fullmaktsgiveren er kommet i en slik tilstand at hun/han ikke lenger selv er i stand til å ivareta sine interesser, jf. vergemålsloven § 78. Slik legeerklæring kan fullmektigen innhente uten hinder av taushetsplikt.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.