Legeerklæring ved søknad om stadfestelse av ikrafttredelse av fremtidsfullmakt

Det skal i legeerklæringen tas stilling til hvorvidt fullmaktsgiver ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser som omfattes av fullmakten på grunn av sinnslidelse eller alvorlig svekket helbred.

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.04.2020, Sist endret 05.10.2021

Bakgrunn for vurdering av fullmaktsgiver/pasient: Fullmektigen skal jf. vergemålsloven § 84 ved søknad om stadfestelse av fremtidsfullmaktens ikrafttredelse legge frem legeerklæring om fullmaktsgiverens aktuelle helsetilstand, dvs. en legeerklæring som angir om fullmaktsgiveren er kommet i en slik tilstand at hun/han ikke lenger selv er i stand til å ivareta sine interesser, jf. vergemålsloven § 78. Slik legeerklæring kan fullmektigen innhente uten hinder av taushetsplikt.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.