Nye kommuner kan få støtte til å ta vare på natur

Søknadsfrist:
1. februar 2023
Målgruppe:
Kommunane
Ansvarleg:
Miljødirektoratet
Kven kan søke:
Kommunane

20 kommuner fikk i 2022 tilskudd av Miljødirektoratet til å utarbeide kommunedelplan for naturmangfold. Nå melder Miljødirektoratet at det er åpent for at nye kommuner kan få støtte til å ta vare på natur.

Publisert 02.01.2023
Søknadsfrist:
1. februar 2023
Målgruppe:
Kommunane
Ansvarleg:
Miljødirektoratet
Kven kan søke:
Kommunane