Tilskudd til utprøving av to lovende arbeidsmodeller på sosialtjenesteområdet

Søknadsfrist:
1. februar 2023 22:00
Målgruppe:
Se presisering på de to målgruppene i teksten
Ansvarleg:
Arbeids -og velferdsdirektoratet
Kven kan søke:
NAV-kontor

Det overordnede formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å utvikle og forbedre de sosiale tjenestene i NAV-kontoret

Publisert 16.12.2022

 

Søknadskjemaet og fullstendig kunngjøring finner du her: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/tilskudd-gjennom-nav/tilskudd-til-kommuner-og-nav-kontor/utproving-av-to-lovende-arbeidsmodeller-pa-sosialtjenesteomradet 

Søknadsfrist:
1. februar 2023 22:00
Målgruppe:
Se presisering på de to målgruppene i teksten
Ansvarleg:
Arbeids -og velferdsdirektoratet
Kven kan søke:
NAV-kontor