Tilskot natur- og miljøtiltak 2022

Søknadsfrist:
15. januar 2022
Målgruppe:
Kommunar, organisasjonar, private verksemder
Ansvarleg:
Klima- og miljødepartementet
Kven kan søke:
Kommunar, organisasjonar, private verksemder

For å stimulere til ein brei medverknad gir Klima- og miljødepartementet ymse former for stønad og tilskot til tiltak som blir sette i verk av kommunar, organisasjonar, private verksemder og privatpersonar. Søknadsfristen er 15. januar.

Publisert 10.01.2022

Les meir om dei ulike støtteordningane og send inn søknad i elektronisk søknadssenter Miljødirektoratet.

Søknadsfrist:
15. januar 2022
Målgruppe:
Kommunar, organisasjonar, private verksemder
Ansvarleg:
Klima- og miljødepartementet
Kven kan søke:
Kommunar, organisasjonar, private verksemder