Tilskot til kommunalt rusarbeid- søk restmidler

Søknadsfrist:
7. oktober 2021 23:59
Målgruppe:
Personar med rusmiddelrelaterte problemar og deiras pårørande
Ansvarleg:
Statsforvaltaren i Rogaland
Kven kan søke:
Kommunar i Rogaland

Helse og omsorgsdepartementet har bestemt at restmidlar frå tilskotsordninga kommunalt rusarbeid kap. 765.62 skal lysast ut på ny.  Tilskotsordninga skal bidra til auka kapasitet og varig kapasitetsvekst i kommunane slik at menneske med rusmiddelrelaterte problem vert sikra eit heilskapleg, tilgjengeleg og individuelt tilpassa tenestetilbod.

Publisert 30.08.2021

Restmidlane er på 76 mill. kroner. 

Utfyllande informasjon om ordninga, tildelingskriteriar og søknadsbehandling finn du under overskriften lenkjer "Informasjon frå Helsedirektoratet".

Praktisk informasjon:

  • Søkar skal benytte statsforvalterens søknads- og rapporteringsløysning. 
  • Frist for søknad og rapportering er 07. oktober 2021.
  • Spørsmål som gjeld teknisk støtte kan sendas på e-post til hjelp@statsforvalteren.no
  • Alle andre spørsmål kan rettas til Statsforvalterens kontaktperson for tilskotssordninga.

Spesielt angående rapporteringen:

  • All informasjon i rapporteringsskjemaet må fylles ut.
  • Økonomirapporteringsskjema (Excel) er lagt inn i den elektroniske løsningen. 
Søknadsfrist:
7. oktober 2021 23:59
Målgruppe:
Personar med rusmiddelrelaterte problemar og deiras pårørande
Ansvarleg:
Statsforvaltaren i Rogaland
Kven kan søke:
Kommunar i Rogaland