Lønnstilskudd til utdanning i avansert klinisk sykepleie

Søknadsfrist:
1. juni 2021 23:00
Målgruppe:
Sykepleiere i helse og omsorgstjenesten i kommunene
Ansvarleg:
Helsedirektoratet
Kven kan søke:
Kommuner, Frivillige og ideelle organisasjoner /herunder stiftelser), bedrifter, kommersielle og ideelle tilbydere av kommunale helse og omsorgstjenester som har driftsavtale med kommuner kan få tilskudd.
Rapporteringsfrist:
1. april 2022 23:00

Helsedirektoratet har lyst ut ordningen for lønnstilskudd til utdanning i avansert klinisk sykepleie for 2021.

Formålet med tilskuddet er å stimulere kommuner til kompetanseoppbygging gjennom å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk sykepleie. 

Publisert 28.04.2021

Målgruppen:

Sykepleiere i helse og omsorgstjenestene i kommunene.

Hvem kan søke: 

  • Kommuner 
  • Frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser) 
  • Bedrifter

Søknaden må inneholde: 

  • Formål med tilskuddet
  • Prosjektbeskrivelse/beskrivelse det søkes tilskudd til 
  • Budsjett 

 

Mer informasjon og søknadsportal finner du her :

https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/lonnstilskudd-for-masterutdanning-i-avansert-klinisk-sykepleie

Søknadsfrist:
1. juni 2021 23:00
Målgruppe:
Sykepleiere i helse og omsorgstjenesten i kommunene
Ansvarleg:
Helsedirektoratet
Kven kan søke:
Kommuner, Frivillige og ideelle organisasjoner /herunder stiftelser), bedrifter, kommersielle og ideelle tilbydere av kommunale helse og omsorgstjenester som har driftsavtale med kommuner kan få tilskudd.
Rapporteringsfrist:
1. april 2022 23:00