Tilskuddsordning - Eldre ut på middag

Søknadsfrist:
5. mai 2021 23:00
Målgruppe:
Hjemmeboende eldre over 65 år.
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Rogaland
Kven kan søke:
Kommuner

Statsforvalteren i Rogaland har fått kr 2, 3 millioner til fordeling til kommuner som samarbeider med restauranter og tilbyr billige middager for hjemmeboende eldre som ønsker å spise sammen med andre. (jfr. Prop. 79  S ( 2020-2021)

Publisert 08.04.2021

Målet med tilskuddsordningen:

Formålet med tilskuddet er å motvirke fysiske og psykiske konsekvenser av sosial isolasjon og legge til rette for at eldre kan være en del av et sosialt fellesskap.

Ordningen skal gjøre det mulig for kommuner som samarbeider med restauranter å tilby gode middager for hjemmeboende eldre som ønsker å spise sammen med andre.

Målgruppen: Hjemmeboende eldre over 65 år.

Hvem kan søke: Kommuner

Kommuner kan søke midler alene eller i samarbeid med lokale aktører som for eksempel frivillige og ideelle organisasjoner, lokale restauranter, spisesteder og transport næringen. 

Søknaden:

Søknaden skal være poengtert og kortfattet. Det skal komme frem hva som er målet med tilskuddet, beskrivelse av tiltak og oversikt over utgifter.

Les regelverket nøye før du skriver søknaden:

Informasjon om kravene til søknadens innhold og tildelingskriteriene er beskrevet i regelverket.

Det gis tilskudd til:

Kommunenes arbeid med å organisere restaurantbesøk for hjemmeboende eldre, inkludert transport for de som har behov for det.

Søknaden sendes til Statsforvalteren i Rogaland: sfropost@statsforvalteren.no

Merkes med : Eldre ut på middag

Søknadsfrist:
5. mai 2021 23:00
Målgruppe:
Hjemmeboende eldre over 65 år.
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Rogaland
Kven kan søke:
Kommuner

Kontaktpersonar

Dokument