Tilskudd til smittevern og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer

Søknadsfrist:
12. april 2021 23:00
Målgruppe:
Personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Rogaland og Helsedirektoratet
Kven kan søke:
Kommuner i Rogaland

Koronapandemien og ivaretakelse av smittevernhensyn krever fortsatt ekstra ressurser for å opprettholde det kommunale helse- og omsorgstilbudet for personer med rus- og /eller psykiske helseproblemer.

I enkelte kommuner er tjenestetilbudet til personer med alvorlig psykisk helse- og rusproblematikk fortsatt redusert som følge av koronapandemien. Målgruppen er svært sårbar og situasjonen er fortsatt bekymringsfull.

Publisert 12.03.2021

Målet med tilskuddsordningen er gjenåpning, etablering og tilpassing av tjenestetilbud med behov for økte ressurser på grunn av smittevernhensyn i forbindelse med koronasituasjonen.

Praktisk informasjon

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket. Dette finner du under fanen «Dokumenter».

Det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema for tilskuddet. Søknader skal skrives i brev form. Søknader skal sendes sfropost@statsforvalteren.no og merkes Tilskudd til smittevern og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer. Søknaden skal undertegnes av rådmannen eller den som har signeringsfullmakt.

Søknaden skal være poengtert og relativt kortfattet, men må inneholde:

  • beskrivelse av utfordringsbildet
  • beskrivelse av mål, tiltak og eventuelle samarbeidsaktører
  • informasjon om hvor mange brukere tilbudet er ment for
  • beskrivelse av hvordan brukermedvirkning skal ivaretas
  • søknadssum og enkelt budsjett
  • kontonummer, organisasjonsnummer og eventuell merking av utbetalingen (til bruk dersom søknaden innvilges)

Under fanen «Dokumenter» finner dere også Helsedirektoratets utlysningstekst samt dokument som omhandler erfaringene som ble gjort med tilskuddsordningen i 2020.

Søknadsfrist:
12. april 2021 23:00
Målgruppe:
Personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Rogaland og Helsedirektoratet
Kven kan søke:
Kommuner i Rogaland