Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Tilskot til kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg ved livets slutt

Søknadsfrist:
1. mars 2021 23:59
Målgruppe:
Pasientar som treng lindrande behandling og omsorg ved livets slutt og deira pårørande
Ansvarleg:
Statsforvaltaren i Vestland
Kven kan søke:
Kommunar

Tilskotet skal styrke kvaliteten i tilbodet til pasientar som treng lindrande behandling og omsorg, bidra til samarbeid mellom kommunar og frivillige organisasjonar om kompetansehevande tiltak og bidra til at pårørande blir ivareteken.

Publisert 04.02.2021

Kommunane i Rogaland skal sende søknad til Statsforvaltaren i Vestland. Sjå informasjon om tilskotet på Statsforvaltaren i Vestland si nettside

 

 

 

Søknadsfrist:
1. mars 2021 23:59
Målgruppe:
Pasientar som treng lindrande behandling og omsorg ved livets slutt og deira pårørande
Ansvarleg:
Statsforvaltaren i Vestland
Kven kan søke:
Kommunar