Tilskot til kommunedelplan for naturmangfald

Søknadsfrist:
1. februar 2021
Målgruppe:
Kommunane
Ansvarleg:
Miljødirektoratet
Kven kan søke:
Alle kommunar

No kan kommunane søke om tilskot til utarbeiding av eigen kommunedelplan for naturmangfald. Søknadsfristen er 1. februar i elektronisk søknadssenter i Miljødirektoratet.

Publisert 18.01.2021

Les meir om ordninga på nettsidene til Miljødirektoratet.

Søknadsfrist:
1. februar 2021
Målgruppe:
Kommunane
Ansvarleg:
Miljødirektoratet
Kven kan søke:
Alle kommunar