Rundskriv om tilskotsordningane i 2021 for naturforvalting, forureining og klima

Søknadsfrist:
15. januar 2021
Målgruppe:
Reduksjon av tapt naturmangfald i kommunane
Ansvarleg:
KLD, MDIR og FM
Kven kan søke:
Private, organisasjonar, kommunar m.fl.

Miljøstyresmaktene set årleg i verk ei rekkje tiltak for å betre miljøtilstanden i Noreg. Rundskrivet for 2021 omtalar kriterium for tildeling, krav til søknaden, søknadsfristar o.a. som gjeld for den einskilde tilskotsordninga. For dei fleste tilskotsordningane er søknadsfristen 15. januar 2021 - men sjekk dei ulike ordningane for reglar og frist.

Publisert 16.11.2020

Alle søknadar skal sendast gjennom Elektronisk søknadssenter i Miljødirektoratet.

Søknadsfrist:
15. januar 2021
Målgruppe:
Reduksjon av tapt naturmangfald i kommunane
Ansvarleg:
KLD, MDIR og FM
Kven kan søke:
Private, organisasjonar, kommunar m.fl.