Fikk testet beredskapen i stor damøvelse i Sokndal

Kriseledelsen i Sokndal gjennomfører førstemøte.
Kriseledelsen i Sokndal gjennomfører førstemøte. Foto: Marte Bergesen Tennfjord / Marte Bergesen Tennfjord.

Mye nedbør, flom- og skredfare som fører til en trussel om dambrudd skapte hodebry for øvingsdeltakerne i «Øvelse Titania 2022» som gikk av stabelen 16. november. Øvelsen gikk på tvers av fylkene Rogaland og Agder, og satte samarbeid og samvirke mellom øvingsetatene på prøve.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 17.11.2022

Øvelse med fokus på samvirke mellom aktører og fylker

Hensikten med øvelsen var å øve på et evakueringsscenario av Åna Sira i Sokndal kommune med bakgrunn i fare for dambrudd i gruvedammen ved bedriften Titania. Innbyggerne i Åna Sira skulle etter beredskapsplanen til Sokndal evakueres til Flekkefjord kommune. Øvelsen ble gjennomført for å øke generell kunnskap om kriseledelse, beredskap og samvirke i et slikt scenario. Bakgrunnen for øvelsen var endret risikonivå for gruvedammen ved Titania fra konsekvensklasse 0 (lavest) til nivå 4 (høyest).

Ved hendelser i dammen hvor Titania går til «rødt nivå» i beredskapsplanen sin kan det bli aktuelt å evakuere hele Åna Sira. En slik avgjørelse vil bli tatt av politiet i samråd med Titania.

Øvelsen har vært planlagt over lengre tid, og Statsforvalteren i Rogaland fikk god hjelp av NVE for å utarbeide et realistisk dambuddsscenario som ville skape utfordringer for øvingsetatene.

Øvelsen ble gjennomført som en spilløvelse og varte i nesten tre timer. Det ble i etterkant av øvelsen gjennomført en førsteinntrykksevaluering i øvingsetatene før man hadde en fellesevaluering på Teams.

Øvelsen ble ledet av Statsforvalteren i Rogaland.

Kriseledelsen i Sokndal kommune gjennomfører Teams-møte med kriseledelsen i Flekkefjord kommune for å informere hverandre om situasjonen i kommunene.
Kriseledelsen i Sokndal kommune gjennomfører Teams-møte med kriseledelsen i Flekkefjord kommune for å informere hverandre om situasjonen i kommunene. Foto: Marte Bergesen Tennfjord / Marte Bergesen Tennfjord.

Flom er vanlig i Sokndal, men kan skape uante konsekvenser

I øvelsen fikk Sokndal og Flekkefjord kommune øvd på å sette krisestab etter beredskapsplanen og øve på å drive kriseledelse etter proaktiv stabsmetodikk. I tillegg til å øve på en planlagt evakuering av Åna Sira skapte høy vannstand, stengte veier og strømbrudd flere utfordringer for kommunene. Lund kommune var også til stede i Sokndal for å bistå med å evaluere kommunen og å lære av kommunen.

Flekkefjord kommune opplevde også stengte veier og opprettet et evakuert- og pårørendesenter for å ivareta innbyggere i Sokndal som ikke kom seg hjem fra jobb.

Titania fikk øve på eskalerende hendelser ved dammen som gjorde at de fikk øve på å ta beslutninger under usikkerhet.

Politiet fikk øvd sine politikontakter i Sokndal og Flekkefjord, samt liaisonfunksjonen til redningsledelsen i Titania. Det ble også øvd på SAR-varsling (varsling mellom nødetatene og HRS) fra politiet til dem som var med i øvelsen. Operasjonssentralene i Rogaland og Agder fikk også øvd seg gjennom mange ivrige innringere fra øvelsens spillstab.

AMK og beredskapsledelsen ved SUS og Flekkefjord sykehus fikk også prøvd seg på varsling, samarbeid og koordinering på tvers av fylkesgrensene og proaktiv handling..

Sivilforsvaret i Rogaland og Vest Agder fikk øvd seg på planlegging av innkalling av ressurser og mottak av bistandsanmodninger.

Evaluering og læring etter øvelsen

Alle øvingsetatene har selv ansvar for egen evaluering etter øvelsen. Øvingsetatenes læringspunkter er det viktig for alle å følge opp i etterkant.

Statsforvalteren i Rogaland vil lage en felles evalueringsrapport med innspill fra alle øvingsetatene med fokus på bevaring- og forbedringspunkter når det gjelder samvirke og samordning.

Øvingsdeltakere

Deltakerne i øvelsen var Statsforvalteren i Rogaland, Statsforvalteren i Agder, Sokndal kommune, Flekkefjord kommune, Titania, NVE, Sør-Vest politidistrikt, Agder politidistrikt, Helse Stavanger, Sykehuset Sørlandet, Rogaland sivilforsvarsdistrikt og Vest Agder sivilforsvarsdistrikt.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.