Tomtereserven for fritidsboliger i kommunale arealplaner

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har Norsk institutt for naturforskning (NINA) kartlagt tomtereserven for fritidsbebyggelse i gjeldende kommunale arealplaner.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 06.12.2022

Kartleggingen viser at arealreserven i gjeldende kommuneplaner og reguleringsplaner er stor. Gjeldende arealplaner på kommunalt nivå i Norge legger til rette for mer enn en dobling av antall fritidsboliger sammenlignet med dagens 484 959 fritidsboliger. Totalt antall er avhengig av hvor tett de avsatte områdene eventuelt bygges ut. En eventuell spredt utbygging av nye fritidsboliger i LNFR-områder vil komme i tillegg til tomtereserven i byggeområder.

I Rogaland alene er det ifølge rapporten satt av i overkant av 44 km2 til fritidsbebyggelse i kommuneplanene, av dette er i overkant av 25 km2 regulert og ikke utbygd.

Reserven i kommuneplanene i Rogaland legger med andre ord til rette for utbygging av hytter på et areal tilsvarende nesten hele Bokn kommune (47 km2), mens ett areal tilsvarende hele Randaberg kommune (25 km2) er regulert, men ikke utbygd til fritidsbolig.

Se hele rapporten i dokumentlenka.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.