Nye kommuner kan få støtte til å ta vare på natur

20 kommuner fikk i 2022 tilskudd av Miljødirektoratet til å utarbeide kommunedelplan for naturmangfold. Nå melder Miljødirektoratet at det er åpent for at nye kommuner kan få støtte til å ta vare på natur.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.01.2023

– Problemstillingene som diskuteres på naturtoppmøtet i Montreal viser at det er viktigere enn noen gang å bevare viktige naturområder, og her spiller kommunene en nøkkelrolle gjennom arealforvaltningen. Det er derfor veldig positivt og viktig at kommunene ser verdien av å utvikle egne kommunedelplaner for å kartlegge og ivareta naturmangfoldet lokalt, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Kommunen som planmyndighet har en nøkkelrolle gjennom arealforvaltningen. Målet med tilskuddsordningen er å styrke naturforvaltningen i kommunene og medvirke til en større bevissthet rundt egne naturverdier. En kommunedelplan for naturmangfold er et godt verktøy for å få oversikt over naturmangfoldet i kommunen og prioritere arealbruk og tiltak og gjør naturmangfold mer tilgjengelig og relevant i lokalt planarbeid. En slik plan gir større forutsigbarhet for forvaltningen, grunneiere og utbyggere.

Det er Miljødirektoratet som forvalter tilskuddsordningen. Kommunene kan nå søke tilskudd for 2023 gjennom elektronisk søknadssenter (ESS). Søknadsfrist er 1. februar.

Hver enkelt kommune står fritt til å avgjøre hva som er gode tiltak ut fra de lokale forutsetningene som finnes i kommunen. Erfaringsmessig dreier de viktigste oppfølgende tiltakene seg om arealplanlegging, videre kartlegging, skjøtsel, restaurering, og informasjon om lokalt naturmangfold.

– Vi står nå i en klima- og naturkrise, og her kan kommunene bidra til å gjøre en enorm forskjell ved å forvalte arealene sine klokt. For å få til dette er det også avgjørende at kommunene vet hvor de viktige naturverdiene befinner seg, sier Hambro.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.