Ny veileder om universell utforming i planlegging

Et inkluderende samfunn er viktig, i dette ligger det blant annet at alle skal ha like muligheter til å bruke byen, være i naturen eller komme seg til jobb uten hjelp fra andre. Hvordan vi utformer byer, tettsteder utearealer og friområder er derfor avgjørende.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.06.2021

Veilederen skal gi økt kunnskap til kommunene i arbeidet om universell utforming i planlegging.  Norge har flere lover og regler som skal sikre at alle inkluderes i arbeidet.

Norge har også ratifisert FN-konvensjonen om retter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), universell utforming er også en del av dette arbeidet som Norge har forpliktet seg å oppfylle.

Vi minner og om Helsedirektoratets veileder Systematisk folkehelsearbeid, som blant annet omtaler innsigelser i arealplanleggingen. Veilederen trekker fra bokvalitet og universell utforming som en særlig viktig nasjonal interesse som skal legges til grunn i planarbeidet.

 

Dere kan lese mer om veilederen på regjeringsnettside, her finner dere også selve veilederen.

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar