Liste over sakshandsamarar av plansaker

Alle avdelingar og embetsleiinga hos Statsforvaltaren er involverte i arbeidet med å gje tidleg og tydeleg informasjon om nasjonale og viktige regionale interesser inn i kommunalt planarbeid. Sakene vert fordelte på sakshandsamarar som er knytte til ulike avdelingar som samarbeider tett om ein samordna uttale som gjeld heile embetet sitt ansvar.

Publisert 02.08.2021, Sist endra 23.05.2024

Miljøvernavdelinga har eit særleg ansvar for å koordinere arbeidet internt. Tilsette med fagtilknytning til beredskap, landbruk og miljø er sakshandsamarar i plangruppa. Avdelingane våre innan helse/omsorg og utdanning bidrar med faglege innspel innan sine felt.  

Uansett kven du kontaktar i oversikta under, viser dei deg til den som har hovudansvaret for saka hos oss.

Bjerkreim, Strand, Suldal, Tysvær:
Ida Eline Skålnes, ida.skalnes@statsforvalteren.no, tlf. 51 56 88 07

Eigersund, Kvitsøy, Utsira:
Marita Skorpe Falnes, marita.falnes@statsforvalteren.no, tlf 51 56 88 94

Bokn, Gjesdal, Hjelmeland, Lund, Sauda, Stavanger: 
Tina Eltervåg, tina.eltervag@statsforvalteren.no, tlf. 51 56 87 89

Klepp, Randaberg, Sandnes, Time:
Erlend Jacobsen Høgestøl, erlend.jacobsen.hogestol@statsforvalteren.no tlf. 51 56 87 38

Haugesund, Hå, Karmøy, Sokndal, Sola, Vindafjord:
Anne Stensland, anne.stensland@statsforvalteren.no, tlf. 51 56 89 01

 

Innan landbruk og jordvern er kommunedelinga for plansaker slik:

Hå, Gjesdal, Hjelmeland, Sandnes, Sauda, Strand, Suldal, Time:
Helene Medhus Skedsmo, helene.skedsmo@statsforvalteren.no, tlf. 51 56 88 21

Bjerkreim, Eigersund, Haugesund, Karmøy, Klepp, Randaberg, Sokndal, Stavanger:
Aurora Skimmeland, aurora.skimmeland@statsforvalteren.no, tlf. 51 56 87 08

Bokn, Kvitsøy, Lund, Sola, Tysvær, Utsira, Vindafjord:
Malene Hassel Sørensen, malene.sorensen@statsforvalteren.no, tlf. 51 56 88 40

Innan samfunnstryggleik i plan er kommunedelinga for plansaker slik:

Tonje Fjermestad Aase, tonje.aase@statsforvalteren.no, tlf. 51 56 89 59

Elisabeth Groven, elisabeth.groven@statsforvalteren.no, tlf. 51 56 87 23

 

Andre fagpersonar som gjev fagleg støtte til plansakshandsaming i plangruppa

Geografiske informasjonssystem (GIS): James Stott, james.stott@statsforvalteren.no, tlf. 51 56 87 93

Folkehelse: Ellen Aarre, ellen.aarre@statsforvalteren.no, tlf. 51 56 87 82

Utdanning: Thomas Wegner Thomassen, thomas.thomassen@statsforvalteren.no, tlf. 51 56 87 28

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Aktuelt

Leiar plansaksbehandling:
Marit Sundsvik Bendixen, marit.bendixen@statsforvalteren.no  

Plankoordinator:
Marita Skorpe Falnes, marita.falnes@statsforvalteren.no