Tilskuddsordninger

Det finnes flere tilskuddsordinger for dere som er involvert i kampen mot marin forsøpling!

 

Tilskudd til tiltak mot marin forsøpling

Miljødirektoratet lyser ut midler i begynnelse av hvert år. Midlene tildeles oppryddingstiltak og forebyggende tiltak. Les mer om tilskuddet på Miljødirektoratet sin nettside.

Handelens Miljøfond

Handlens Miljøfond er Norges største private miljøfond og støtter prosjekter som reduserer plastforsøpling, øker plastgjenvinning og reduserer forbruk av plastbæreposer.

Søknadsfrist: fra og med 01. september

Vrakpant

Kasserte fritidsbåter kan inneholde deler som kan skade miljøet. I tillegg kan det være farlige stoffer i båten, for eksempel fra bunnstoff i skrog. Du kan få utbetalt 1000 kroner når du leverer fritidsbåten til et lovlig avfallsmottak som båtvrak, gjennom Miljødirektoratets ordning for vrakpant.

Søknadsfrist: hele året

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.